AUSTRALIA
York Business Institute

       York Business Institute (YBI) เป็นองค์กรฝึกอบรมที่จดทะเบียนที่ได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของซิดนีย์ YBI เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรไปจนถึงอนุปริญญาขั้นสูงในสาขาอาชีวศึกษา เช่น ธุรกิจ การบัญชี และการจัดการการบริการ

        นักศึกษายังสามารถเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังสามารถเลือกข้อเสนอเพิ่มเติมของการพัฒนาเว็บไซต์และการวิเคราะห์และออกแบบระบบ หลักสูตรยอดนิยมอื่นๆที่เปิดสอนโดย YBI ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และสำหรับผู้ที่ต้องการวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น YBI ยังมีประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการจัดการอีกด้วย York Business Institute มุ่งหวังที่จะจัดหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานในโอกาสทางอาชีพสำหรับนักศึกษาให้ได้มากที่สุด

       YBI มีเจ้าหน้าที่สวัสดิการที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา วีซ่านักเรียน ประกันสุขภาพ สวัสดิการ กิจกรรมทางสังคม และวิธีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยYBI จะเหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาการศึกษาเกียวกับวิชาชีพ นอกจากนั้นจะเปิดสอนหลักสูตรหลายคอร์สที่มีความน่าสนใจ

Courses

ข้อกำหนดในการรับสมัคร
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางวิชาการในระดับหนึ่ง ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดในการรับสมัครสำหรับนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ
        นักเรียนในประเทศ

       – ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
       – สำหรับหลักสูตร Certificate IV นักศึกษาจบชั้นปีที่ 11 หรือเทียบเท่า
       – ข้อกำหนดในการรับสมัครสามารถเฉพาะเจาะจงสำหรับหลักสูตรมากกว่าทั่วไป แทนที่จะใช้ HSC สามารถใช้ Year 12
       

       นักเรียนต่างประเทศ

       – มีความสามารถระดับ Upper-Intermediate ในภาษาอังกฤษหรือคะแนน IELTS อย่างน้อย 5.5 (หรือเทียบเท่า)

ที่อยู่ขององค์กรและช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : Suite 1, Level 1 338 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia

เบอร์ที่ทำงาน : 02 8316 6600

เบอร์โทรศัพท์ : 0450 788 078

Facebook : YBISydney