AUSTRALIA
Stanley College

         วิทยาลัย Stantley College ตั้งอยู่ในเมือง เพิร์ท (Perth) ที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เป็นสถาบันเอกชนด้านการเรียนรู้และการฝึกอบรมที่ลงทะเบียนเป็นเจ้าของและดูแลกำกับ ให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักศึกษามากกว่า 1,900 คนจาก 42 ประเทศรวมถึง ออสเตรเลีย รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยที่มีสามารถกว่า200คนทำงานร่วมกันเพื่อให้ประสบ ความสำเร็จในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคน ช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดและ ช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้านตลอดที่อยู่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ความช่วยเหลือทางการเงินผ่าน โครงการทุนการศึกษา ความช่วยเหลือด้านวิชาการสำหรับการเรียน การฝึกงานเพื่อรับ ประสบการณ์ในที่ทำงาน และให้คำแนะนำในการหางานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตาม Stanley College เปิดหลักสูตรแบบ 4 ระดับ

1. English Language ( ELICOS )

2. VET ( Vocational Education And training ) หลักสูตรการศึกษาระดับ อนุปริญญา (ต่ํากว่าปริญญาตรี)

Business & Management Courses

            การฝึกอบรมของเรามีความทันสมัยและให้การแนะนำที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับแนวโน้ม และแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่ จำเป็นในการพัฒนาและปรับตัวในโลกธุรกิจ

Business Courses

● Diploma of Social Media Marketing

● Diploma of Business Leadership and Management Courses

● Diploma of Leadership and Management

● Advanced Diploma of Leadership and Management

Early Childhood Education

       หลักสูตรเหล่านี้จะทำให้คุณมีคุณสมบัติในงานจำนวนมาก ส่วนนี้มีความต้องการสูง นายจ้างจะรู้ว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบและมาตรฐานคุณภาพระดับประเทศของออสเตรเลียที่บังคับใช้กับภาคส่วนที่มีความละเอียดอ่อนนี้ และคุณจะมีความสามารถในการดูแลและสนับสนุนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพัฒนาการและการศึกษาของทารกและเด็กเล็ก คุณจะได้พัฒนาทักษะในการวางแผน มีส่วนร่วม และนำโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กไปใช้ในสถานรับเลี้ยงเด็กต่าง ๆ

● Certificate III in Early Childhood Education and Care

● Diploma of Early Childhood Education and Care

Health Courses

     Certificate III ในการบริการชุมชนช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในบทบาทที่หลากหลายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพนักงานสนับสนุน (บริการชุมชน),เจ้าหน้าที่ดูแลชุมชน, การติดต่อลูกค้าและผู้ช่วยคนงานในชุมชนเพื่อช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวในชุมชนของตนเอง

● Certificate III in Individual Support (Ageing)

● Certificate III in Individual Support (Disability)

● Certificate III in Community Services

● Diploma of Community Services (Case Management)

Commercial Cookery Courses

       ไม่ว่าคุณจะต้องการเป็นหัวหน้าเชฟที่ร้านอาหารชั้นนำ เปิดร้านอาหารของคุณ เอง จัดกิจกรรม หรือผลิตขนมอบสดใหม่ คุณสามารถบรรลุเป้าหมายในอาชีพการทำ อาหารด้วยหลักสูตรของเรา

● Certificate III in Commercial Cookery

● Certificate IV in Commercial Cookery

● Diploma of Hospitality Management

● Advanced Diploma of Hospitality Management

Hospitality Courses

       เรียนรู้ศิลปะการบริการและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า – พร้อมเพิ่มพูนทักษะของคุณเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่ม

● Certificate III in Hospitality

● Diploma of Hospitality Management (Food & Beverage Pathway)

● Advanced Diploma of Hospitality Management (Food & Beverage)

Community Services Courses

● Certificate III in Community Services

● Diploma of Community Services (Case Management)

ICT

● Diploma of Information Technology (Cyber Security)

● Advanced Diploma of Information Technology (Telecommunications Network Engineering)

3. Higher Education

Bachelor of Business

4. Post-Graduate

Graduate Certificate in Strategic Procurement

Graduate Diploma of Management (Learning)

ข้อกำหนดในการสมัคร

Certificate III

1. สำเร็จการเรียนระดับ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า

2. ความรู้ภาษาอังกฤษระดับIntermediate / คะแนน IELTS 5.0 / ผลคะแนนสอบความ รู้ภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับอื่นๆ

Certificate IV

1. สำเร็จการเรียนระดับ Year 11 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า

2. ความรู้ภาษาอังกฤษระดับUpper-Intermediate / คะแนน IELTS 5.0 / ผลคะแนน สอบความรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับอื่นๆ

อนุปริญญา

1. สำเร็จการเรียนระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า

2. ความรู้ภาษาอังกฤษระดับUpper-Intermediate / คะแนน IELTS 5.5 / ผลคะแนน สอบความรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับอื่นๆ

อนุปริญญาขั้นสูง

1. สำเร็จการเรียนระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า

2. ความรู้ภาษาอังกฤษระดับUpper-Intermediate / คะแนน IELTS 5.5 / ผลคะแนน สอบความรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับอื่นๆ

ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ

1. สำเร็จการเรียนระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า / สำเร็จการ เรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ระดับ AQF certificate IV หรือเทียบเท่า / ประสบการณ์ การทำงานและชีวิต

2. คะแนนสอบ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

1. สำเร็จการเรียนระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า / สำเร็จการ เรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ระดับ AQF certificate IV หรือสูงกว่า / ประสบการณ์ การทำงานและชีวิต

2. คะแนนสอบ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

ที่อยู่ขององค์กรและช่องทางการติดต่อ

West Perth Campus

69 Outram Street Perth WA 6005

Jame Street Campus

171 James Street Perth WA 6003

Mirrabooka Campus

9 Chesterfield Road Mirrabooka WA 6061

Adelaide Campus

Level 1 East, Zurich House, 50 Grenfell Street, ADELAIDE, SA 5000