AUSTRALIA

Kingston International College

Kingston International College เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของออสเตรเลียสำหรับการศึกษาสายอาชีพและการฝึกอบรม (VET) แต่ก็มีหลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพในการสอนเด็กให้เข้าใจและขึ้นชื่อในเรื่องการสอนภาษาโดยมีผลงานจากเด็กที่สำเร็จการศึกษาสร้างผลงานให้Kingston International College และปัจจัยการศึกษาของKingstonเป็นที่น่าพึงพอใจกับห้องเรียนที่น่าเรียน มีความทันสมัย สะดวกสบาย โดยทั้งสถาบันศึกษาจะให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน พร้อมกับคุณครูผู้มีประสบการณ์สูงคอยสอนและให้คำแนะนำกับนักเรียน Kingston International College เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงของรัฐWestern Australia อย่างเมืองเพิร์ท (Perth)

        หลักสูตรของKingstonจะเปิดสอนตามรายละเอียดดังนี้ โดยประกอบไปด้วยการศึกษาด้านวิชาชีพ (VET) เป็นส่วนใหญ่และมีการสอนEnglish เช่นกัน

Vocational Education and Training (VET)

English Courses

ที่อยู่ขององค์กรและช่องทางการติดต่อ

Perth Campus

Lot 131, 131 Harold Street Highgate WA 6003 Australia

Kitchen

Unit 11, 92 Mallard Way, Cannington, WA 6107