AUSTRALIA

Berkeley Business Institute

      Berkeley Business Institute (BBI) เป็นองค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของซิดนีย์ BBI เสนอหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรไปจนถึงอนุปริญญาขั้นสูงในสาขาอาชีวศึกษา ได้แก่ ธุรกิจ ภาวะผู้นำและการจัดการ การตลาดและการสื่อสาร และการจัดการโครงการ BBI มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในวิทยาเขตที่โดดเด่นและทันสมัย นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด สื่อการเรียนรู้ และครูฝึกอบรมระดับชั้นนำ ครูฝึกอบรมของเราภาคภูมิใจในความรู้ที่พวกเขามอบให้กับนักเรียนของเรา และ BBI ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการบริหารและวิชาการที่มอบให้กับนักเรียนทุกคน เรามุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณซึ่งเป็นนักเรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานเมื่อคุณสำเร็จการศึกษา

Courses

บริการของสถาบันศึกษา

Student Support

        ที่ Berkeley Business Institute เราพยายามนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่นักศึกษาในช่วงเวลาเรียน เรามีเจ้าหน้าที่สวัสดิการที่ให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา วีซ่านักเรียน ประกันสุขภาพ สวัสดิการ กิจกรรมทางสังคม และวิธีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

Academic Support

      เจ้าหน้าที่วิชาการทุกคนที่ Berkeley Business Institute มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมินได้รับการรับรองด้วยประสบการณ์ในห้องเรียนและในสาขาของตน พวกเขายังตระหนักถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมและติดตามข้อมูลล่าสุดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในอาชีพในอนาคต

เงื่อนไขในการสมัคร

● มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

● สำเร็จการศึกษาในออสเตรเลียปีที่ 12 (หรือเทียบเท่า)

● มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับUpper-intermediate หรือคะแนน IELTS อย่างน้อย 5.5 (หรือเทียบเท่า)

ที่อยู่ขององค์กรและช่องทางการติดต่อ

Sydney 

Suite 2, Level 1, 338 Pitt Street, Sydney NSW 2000