หลักสูตรสำหรับการศึกษา/เรียนต่อ

เรียนภาษา / LANGUAGE

ออสเตรเลียนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชิวิตประจำวันและการศึกษาต่อ

       แต่ละคอร์สจะแตกต่างกันโดยเราจะอธิบายให้กระชับและเข้าใจง่ายแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อต่างประเทศกับXpert Education Center

ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

       เป็นคอร์สที่นิยมมากที่สุดโดยจะเน้นภาษาด้านการพูด อ่าน เขียน เรียนสนุกและมีกิจกรรมให้ทำกันในห้องและนอกห้องเรียนกับเพื่อต่างชาติ เป็นคอร์สที่ใช้กับชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังจัดระดับของภาษาเพื่อสำรวจความชำนาญภาษาอังกฤษของแต่ละคนและจััดให้อยู่กับคนที่มีระดับภาษาเดียวกัน

 

เงื่อนไขในการสมัคร

 • ไม่จำเป็นต้องยื่นผลการเรียนภาษา

 

       การเรียนภาษาอังกฤษแบบ Academic จะแตกต่างจากGE โดยการเรียนจะเข้มกว่า เริ่มให้ทำการเขียนEssay, ทำReference, จดLecture เหมือนเป็นการเตรียมพร้อมและปรับพื้นฐานให้เข้ากับบทเรียนมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรเต็มเวลาประมาณ 10 สัปดาห์สำหรับแต่ละหลักสูตรการศึกษา วันที่เริ่มและจบจะตรงกับเทอมการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        เงื่อนไขในการสมัคร

 • ต้องได้ IELTS 6.0 ถึง 5

       คอร์สนี้จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาในด้านพูด ฟัง อ่านและเขียน และเตรียมพร้อมให้นักเรียนคุ้นเคยกับวิธีการสอนในระดับการศึกษามัธยมศึกษา อีกทั้งยังทำความรู้จักกับวิชาเฉพาะและช่วยเหลือในการเลือกเรียนแต่ละวิชา

       เป็นการสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยคอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป กับคนที่ต้องการจะทำงานในต่างประเทศหรือเข้าเรียนสถานศึกษาที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

       คอร์สนี้มีไว้สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษที่จะเรียนเพื่อให้ชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษแบบมีชั้นเชิง มักจะมีกลุ่มนักเรียนเล็กๆเท่านั้นที่สนใจคอร์สเรียนนี้ คอร์สเรียนนี้มีระยะเวลาในการเรียนน้อยกว่า 13 สัปดาห์ โดยมักจะเกี่ยวกับทำวีซ่าท่องเที่ยว รวมถึงภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการหาการอบรบภาษาอังกฤษเฉพาะงาน โดยทั่วไประดัับภาษาอังกฤษที่ใช้จะเริ่มที่ระดับ intermediate ไปจนถึงระดับ advanced

CERTIFICATE / DIPLOMA

คอร์ส Certificate ไปจนถึงระดับ Advanced Diploma ซึ่งเป็นคอร์สระดับวิชาชีพ วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ปวส.และปวช.ของบ้านเรา โดยคอร์สนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ ด้านวิชาชีพ มีสาขาหลากหลายให้ศึกษาเพื่อเติม

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ Year 12
 • IELTS 5.5 (IELTS Academic) หรือ มีใบประกาศณียบัตรระดับภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate จากสถาบันภาษาที่ได้รับการยอมรับ

คอร์ส

เทียบวุฒิการศึกษาที่ไทย

รายละเอียดคอร์ส

ระยะเวลา

Certificate I

Certificate II

Certificate III

Certificate IV

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนี้จะแบ่งระดับตั้งแต่ I – IV โดยการเรียนการสอนสำหรับคอร์สวิชาชีพเหล่านี้จะเน้นการเรียนแบบนำไปประยุกต์ในการทำงานจริง ซึ่งจะมีเนื้อหาความหนาลึกแตกต่างกันแล้วแต่ระดับ ซึ่งจะเน้นไปเฉพาะวิชาที่เราสนใจให้ชำนาญตามระดับของประกาศนียบัตร

 

6 เดือน – 1 ปี

 

Diploma

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

( ปวช. )

จะมุ่งเน้นไปทางความเข้าในเชิงปฏิบัติและทางทฤษฎีระดับสูงให้กับผู้เรียนเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูง และความก้าวหน้าในตำแหน่งแต่ละวิชาชีพ

 

1-2 ปี

 

Advanced Diploma

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

( ปวส. )

จะมีความคล้ายกับDiploma แต่เป็นระดับอนุปริญญาที่สูงกว่า สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่าระดับอนุปริญญา การศึกษาเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย เนื้อหาของวิชาและระยะเวลาของหลักสูตรจะถูกกำหนดโดยตัววิทยาลัยแต่ละแห่งเอง

 

6 เดือน – 2 ปี

หมายเหตุ :

 • Diploma และ Advanced Diploma สามารถไปยื่นในการเรียนต่อทั้งในระดับ Higher education และ Vocational education and training (VET)
 • ระยะเวลาการเรียนจะขึ้นอยู่กับในแต่ละสถาบันการศึกษาว่ากำหนดระยะเวลาเรียน

เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย / UNIVERSITY COURSES

คอร์สนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาไทยที่สนใจจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เนื่องจากวุฒิปริญญาเป็นที่ยอมรับและเพิ่มโอกาสในการยื่นสมัครงานได้มากกว่าคอร์สอื่น แต่ความรู้เบื้องต้นในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเรื่องภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแม่นยำทั้งในการพูด ฟัง อ่าน เขียน

            การเรียนในระดับHigher Educationจะแบ่งเป็นหลายระดับ โดยจะอธิบายความแตกต่างUndergraduateและPost Graduate อีกทั้งยังแบ่งระดับตามด้านล่าง ตามดังต่อไปนี้

Undergraduate

 • Bachelor Degree

            ปริญญาตรี จะเรียนประมาณ 3-4วันต่อสัปดาห์และขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลันและคณะที่เลือก แต่ระยะเวลาจะเรียนจบภายใน 3 ปี

Post Graduate

 • Graduate Certificate

ประกาศนียบัตรบัณฑิต คือการเรียนเทอมแรกของปริญญาโท ระยะเวลาเรียนครึ่งปี

 • Graduate Diploma

อนุปริญญาโท คือหลักสูตรปีแรกของปริญญาโท สำหรับคอร์สโท ที่ยาวปีครึ่ง หรือสองปี ระยะเวลาเรียน 1 ปี

 • Master Degree

ปริญญาโท จะสามารถแบ่งเป็น Course work และ Research มีความแตกต่างในระยะเวลาในการเรียน แต่คิดเป็นเฉลี่ยจะจบภายใน 2 ปี

 • Doctorate Degree

ปริญญาเอก ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับตัวงานและวิจัยของแต่ละบุคคล

เงื่อนไขในการสมัคร จะมีดังนี้

 1. ระดับภาษา
 • ระดับปริญญาตรีจะต้องมีผล IELTS Academic ที่ 0 หรือเทียบเท่า (ต้องไม่มีพาร์ทไหนต่ำกว่า 5.5)
 • ระดับปริญญาโทจะต้องมี IELTS Academic ที่5 หรือเทียบเท่า (ต้องไม่มีพาร์ทไหนต่ำกว่า 6.0)
 • ผู้ที่จะเรียนระดับปริญญาเอกควรมีผลสอบ IELTS 6.0 – 6.5 และควรเสนอโครงร่างการทำวิจัย เพื่อหาอาจารย์ที่สนใจหัวข้อการวิจัยและยอมรับเป็น supervisor ให้ ดังนั้นจึงควรมีพื้นฐาน การทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน
 1. ระดับการศึกษา
 • โดยทางมหาวิทยาลัยอาจตั้งขั้นต่ำเราต้องจบในระดับไหนมาเพื่อจะสามารถเข้าเรียนต่อในคณะนี้ได้ โดยจะคำนึงเกรดเฉลี่ยที่เราทำมาแต่เก่าก่อนด้วย

ประเทศ

Let's go !

Contact us

ถ้าหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามทางเราได้ สามารถปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อเรา

โรงเรียน

Let's go