Welcome To Xpert Education Center

บริการของเรา

ขั้นตอนการเรียนภาษา

ขั้นตอนและกระบวนการเรียนต่อ
 • 1. รับคำปรึกษาครอสเรียนและเอกสารที่ต้องเตรียม

  การไปเรียนต่อภาษาที่ต่างประเทศ ขั้นแรกจำเป็นจะต้องเลือกครอสเรียนที่เหมาะสมกับตัวเอง ประกอบกับการคำนวณค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ

 • 2. พิจารณาเอกสาร

  ในขั้นตอนนี้เมื่อยื่นเอกสารมาให้กับทาง Xpert แล้ว ทาง Xpert จะทำการตรวจสอบเอกสาร ทำการแปลเอกสาร(กรณีต้องใช้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) และเช็คความถูกต้อง

 • 3. สมัครเรียน

  เมื่อน้องๆ เลือกครอสเรียนแล้ว ทาง Xpert ก็จะทำการสมัครเรียนไปยังสถาบันที่น้องๆเลือก

 • 4. รอผลตอบรับจากทางสถาบัน

  เมื่อสมัครเรียนไปแล้วก็รอทางสถาบันตอบกลับมา ซึ่งจะได้ใบ Letter of Offer ใบนี้จะแสดงว่าทางสถาบันได้รับน้องๆเข้าเรียน

 • 5. ชำระค่าเล่าเรียนและค่าวีซ่า

  ทางน้องๆจะต้องชำระค่าเรียนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงการชำระค่าวีซ่าที่ทาง Xpert จะเป็นคนยื่นให้ทุกขั้นตอนเลย

 • 6. เตรียมเอกสารสำหรับยื่นทำวีซ่า และรอใบ COE จากทางสถาบัน

  การที่จะทำวีซ่าได้นั้น น้องๆจะต้องทำการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ Xpert แจ้ง ด้วยประสบการณ์ที่มากการยื่นขอวีซ่า น้องๆสบายใจได้เลยว่าทาง Xpert เราจะทำให้น้องๆไปเรียนต่ออย่างที่ใจหวังได้เลย

 • 7. ยื่นทำวีซ่า

  ในขั้นตอนนี้ทาง Xpert จะทำการยื่นขอวีซ่าประเทศที่น้องๆจะไปเรียน

 • 8. ตรวจสุขภาพ และเก็บข้อมูล Biometrics

  ในขั้นตอนนี้น้องๆจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพด้วยน้า ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติสากลที่จะต้องทำจ้า

 • 9. ได้รับผลวีซ่า

  พอยื่นวีซ่าไปสักพักทาง Xpert ก็จะติดตามผลการยื่นวีซ่าของน้องๆ และจะแจ้งข่าวดีให้น้องๆทราบทุกๆคน

 • 10. รับคำแนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางจากทาง Xpert

  สมัครเรียนเสร็จ จ่ายค่าเรียนครบ วีซ่าผ่าน ก็เตรียมตัวไปเปิดประสบการณ์ใหม่กันได้เลย

สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ทำวีซ่าเรียนต่อ วีซ่าท่องเที่ยว

ทางเรามีบริการครบทุกรูปแบบ ช่วยเหลือท่านทุกขั้นตอนจนผ่าน

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • รูปถ่ายสำหรับยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (3.5 cm x 4.5 cm)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้ชาย)
 • หลักฐานการศึกษา เช่น ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ภาษาอังกฤษ หรือใบรับรองวุฒิการศึกษา (Certificate) ภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานการทำงานกรณีเรียนจบแล้วทำงาน
 • หลักฐานเกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, IELT
 • หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
 • แผนการเดินทาง
 • เงินมัดจำ จำนวน 5,000 บาท
 • หลักฐานทางการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง)
 • จดหมายอธิบายทางการเงินหรือรายได้ (Evidence Of Source Of Fund) กรณีเงินผ่านบัญชีไม่นาน
กรณีมีผู้สนับสนุน (พ่อแม่ หรือผู้ปกครองสนับสนุน)
 • จดหมายอธิบายการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Support Letter)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สนับสนุน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุน และหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ถึงผู้สมัคร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สนับสุน
 • หลักฐานทางการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • จดหมายอธิบายทางการเงินหรือรายได้ (Evidence Of Source Of Fund) กรณีเงินผ่านบัญชีไม่นาน

รีวิวนักเรียนของ Xpert

ความรู้สึกจากนักเรียนของเรา

โปรโมชั่น

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ

null

แอดไลน์ไอดี

@ xperteducation
หรือสแกน QR Code

โทร : 052-024263

หรือ 063-362-4656

สถานที่

ส่งข้อความหาเราได้ที่นี่